lenguajes_de_pao-3.jpg

Resum de la novel·laEls llenguatges de Pao és una novel·la de ciència ficció de Jack Vance, escrita l'any 1958. S’hi fabula amb la idea que per canviar un poble cal canviar-li el llenguatge. Tracta, per primera vegada en la ciència ficció, un tema de sociolingüística a l'empara de les teories que estableixen que l'entorn, i principalment el llenguatge, condicionen les capacitats i les percepcions dels éssers humans. Pao és un planeta que serà envaït sense que els seus habitants oposen cap resistència, precisament a causa d'un llenguatge que els manté en la passivitat i l'individualisme. Per a assolir l'alliberament es fa necessari canviar de mentalitat i, per tant, de llenguatge. Així es modifiquen les llengües que es parlen a Pao, cercant una gramàtica simple i directa per als guerrers, una altra d’adequada al desenvolupament industrial, i l’altra destinada a produir comerciants i polítics. Però el Panarca de Pao pot preguntar-se legítimament fins a quin punt els nous llenguatges, distints segons l'usuari, poden modificar la característica central de Pao, i fins a quin punt els seus nous súbdits poden encara ser considerats paonesos. I tot això sense deixar de preguntar-se pels veritables interessos de Palafox, assessor del Panarca en aquest alliberament per la sociolingüística d'un planeta assetjat. En resum: aventura i reflexió alhora és el que ofereix aquesta novel·la famosa, que ha esperat llargs anys la seua traducció al valencià.Cada alumne ha obert la seua pàgina on escriurà la resposta a cinc de les preguntes que es formulen més avall. Transcrivim ací les 24 preguntes que serveixen per al control de lectura de la novel·la.

Preguntes


1.-Quina actitud mostra l’autor del llibre enfront de les deficiències mentals?
2.-Quin sistema numèric tenen els paonesos?
3.-Quins tòpics es comenten sobre els diferents caràcters de la gent de PAO?
4.-Quins són els poders d’un dòmine?
5.-Què és l’Institut de desintegració?
6.-Qui és Eban Buzbek?
7.-Quins són els poders de Lord Palafox?
8.-Quins són els motius de la visita de Bustamonte ca Lord Palafox? Què li demana? Quina és la resposta de Lord Palafox?
9.-Com és la vida a l’Institut de Desintegració? Quins hàbits, costums i creences tenen? De què viuen a desintegració?
10.- Quin és el pla de Palafox per a ajudar a Bustamonte i als paonesos, consistent a canviar-ne la psicologia bàsica?
11.-De quina manera vol controlar Palafox les tres societats paoneses que crea?
12.- Com és la vida de Beran a Desintegració? Què estudia a l’Institut?
13.- Quins són els temes de conversa i com són les relacions dels estudiants de Desintegració?
14.- En què es basava el prestigi dels homes a Desintegració?
15.- Qui són i quin paper acompleixen en l'obra: Ercole Paraio, Gitan Netsko, Beran de Panasper, Bustamonte, Lord Palafox, Eban Buzbek, Fanquiel, Aiello, (Comenta’n només quatre dels vuit).
16.- Quines consideracions fa Finisterle, fill de Palafox i jove profesor de l’Institut de Desintegració, al voltant de l’aprenentatge de tres llengües?
17.- Explica qui fa servir cada una d’estes tres llengües: valeanta, tecnicanta i cogitanta.
18.-Què succeeix a Pao durant els anys que està Beran a Desintegració?
19.- Com és la vida i com són els xiquets de l’Escola del Progrés a Cloeopter, on Ercole Paraio és enviat de traductor / coordinador?
20.- Com és la vida dels valeants, quins valors i costums tenen? A què equivalen en la nostra societat?
21.-Quan, com i per què assassina Beran a Bustamonte?
22.-Què ha passat perquè Beran prenga possessió del tro de PAO?
23.-Què és el pastitx?
24.- De què tracta la conversa final d’Esteban Carbone amb Beran?