15) Ercole Paraio: Ercole Paraio és el nom que es posa Beran al món de Desintegració quan es uneix al xicots de Pao que arriben a aquest món a estudiar la llengua de Pao. Beran s'amaga baix aquest nom per a no ser reconegut a l'Institut de Desubtegració i poder tornar a Pao amb aquests xiquets.

Beran de Panasper: És el protagonista principal de la história. Fill d'Aiello, Beran pasà a ser el panarca de Pao a causa de la mort del seu pare i matant a Bustamonte després de passar un temps de formació a Desintegració.

Bustamonte: Bustamonte és el ajudant-regent del panarca Aiello. Amb la mort d'aquest, Bustamonte passa a ser el panarca de Pao acceptant uns pactes amb Eban Buzbek. Va morir a mans de Beran.

Lord Palafox: Palafox és un habitant de Desintegració. És un home amb moltes de modificacions, el que més presenta de Desintegració. Té la capacitat de disparar ratjos de llum, de volar per l'aire i altres trucs propis dels mags d'aquest món. En la obra ajuda molt a Beran amb l'objectiu d'invaïr Pao amb els seus fills i conquistar el planeta. Va morir a mans dels cogitants.