5.-Què és l’Institut de desintegració?
L' institut de desintegració , es on s'ensenya als fills dels dómine i per a estudiar alló que t'agrada , era un col-legi i tenen que vuirer alli.
10.-Qui és el pla de Palafox per a ajudar a Bustamonte i als paonesos,consistent a conviarme la psicologia bàsica?
Palafox el que vol és canviar el llenguatge de Pao , perque diu que segons la llengua que es parla la psicologia potseer d'una forma o d'una altra i aixi es l'unica manera de canviar la psicologia.
12.-Com es la vida de Beran a Desintegracio?qqeu estudia a l'institut?
La vida de Beran a Desintegracio era molt aborrida , peruqe no hi havia ningú per ninguna banda , ademés nop li deixaven en la casa de Palafox entarr als dormitoris deia que els corredors ere molt frets perqué no hi havia ningú.
El que va estudiar Beran a l'institut va ser a institut de lingüistica .
15.-Qui son i quin paper acompleixen en l'obra :Ailleo , beran de panoster , bustamonte , Lord palafoz?
Ailleo:es el primer panarca de Pao , el pare de Beran i germa de Bustamonte va ser asesinat amb verí.
Beran de Panaster:el fill de Ailleo i nebot de Bustamonte va anarse anb Palafox a Desintegracio perque si estava en Pao el seu omcle el mataria , va ser educat per a ser panarca estiguera preparat se anitria a Pao per a gobernar de panarca.Va estar relacionat amb una xica peró Palafox la va embarrassar i aquesta va decidir la mort.
Bustamonte:Germa de Ailleo i oncle de Beran quant va morir el seu germa va passar de regent i volia matar al seu nebot peró quan el seu nebot va arribar a Pao per a gobernar va matar a Bustamonte . Bustamonte va fer molt de mal a Pao .
Lord palafox:Q uin va ajudar a eixir a Bustamonte de Pso amb ella i a més li va ensenyar per a gobernar com panarca i li va donar educació.
25.-Diferencies del tractament de la dona a Pao i a desintegracio?
La dona en el palneta Pao te les mateixes tractaments que als homens.No te ninguna diferencia entre els homens i les dones.
Mentre que al planeta Desintegracio la dona serveix simplement per a tindre fills i tenen que ser joves i boniques A mes la dona te firmat un contracte que quant acabe este contracte els fills que haga tingut i o hagen tindre ninguna educació en el institut tenien que ser ells i les mares afegades en el mar.