CONTROL DE LECTURA "Els llenguatge de Pao"

18. Durant enys que Beran està Desintegació, Bustamonte té la possesió del tro a Pao, ell arriba a un acorde amb Lord Palafox per a fomentar entre la poblacion paonesa les diverses llengues d'altres planetes, també formar un poderós ejerit. Vull acabar ambl caracte qu caracterizaba alaonesos i vull inulcar un cararcter guanyador, violent i amb orgull, per a poder combatre amb els brums en cas dinvaso d'aquestos.

10. El plà de palafox tract de que la gent de Paoviatge al planeta Desintegració, per ha anara l'Institut i aprende almenys cinc idiomes iferent. Tambe vol preparar físicai psicologicament als paonesos per a cambiar els seus caracters, i la seua psicología bàsica.

15 Beran Panasper: Aquest personatge es el fill de Ailleo, que mor al principi del llibre.Es el succesor al trò de Pao. Pero Bustamonte es fa amb el tro i Palafox se porta a Bera a Desntegraci qun era xicotet.
Bustamonte: Gerá de Aile, el va matar i el va fer amb el tro de Pao, que en realitat correspon Beran. Va fe una reolucio al planeta i finalmnte mor a mans de Beran.
Palafox: es un mag del planeta Desintegracó, sempe busca el seu benefici personal ajudant tant a Beran com a Bustamonte.
Ercole Paraio:En realitat no existeix. Beran es fa pasar per aquest personatge per a integrarse amd el grup de Paonesos que arrriba a Desintegracio a estudiar a l'Institut, per a que Palafox no s'hi done compte de que vol anarse a Pao. Aquest personatge es manté a marge dels paonesos i no parla practiament amb ningu dels que arriven a Desintegració

21. Palafox planeja a Beran que el vuite dia, de la vuitena setmana, del vuité mes, quan es celebren els cantics a la regió que está al costat de Eiljanre, done un discurs per a donar-se a coneixer.
Pao es posa en contra de Bustamonte, aquest es posa neriós, i Beran arriba al Gran Palau on es troba Bustamonte i el assasina pr fer-se amb el tro.

6. Eban Buzbek és el general dels brums que pertanyen al planeta Majalmuriac.Aquest hom invaix Pao pero como no li agrada el planeta pacta ambBustamonte que li tendrá que donar un milió de marcs tots els mesos paonesos per a que d'aquesta forma no torne a invair Pao.