-14
El prestigi dels homes a desintegració es basa en la capacitat de reproducció.A desintegracio
quant mes fills es tenen més prestigi es té.Per exemple palafox té molt de prextigi a desintegració per que té una de les descendencies més grans.

-23
El pastitx es una llengua creada pels paonesos que estudien llengues a desintegració.Está formada per paraules de llengues diferents com ara el tecnicant,el cogitá,el valeant,el paones i algunes paraules de la llengua de Majalmuriac.Quan la terminen Palafox diu que han fet un gran treball peró que li falta un poc d´estil.