ELS LLENGUATGES DE PAO.
10)
El pla que té Palafox per a ajudar a Bustamonte i als paonesos, és camiar la psicologia bàsica als habitants de Pao, ja que la psicologia dels paonesos és feble i no lluiten. Palafox li diu a Bustamonte que la solució fóra ensenyar els paonesos les arts de la guerra i que aprengueren les tecniques industrials, per a no tenir que comerciar amb altres planetes, per a tindre armes i naus espacials.

15)
-ERCOLE PARAIO:És el mateix Beran, qun arriven els studiants paonesos es fa pasar per aquest personatge per a poder tornar a Pao.
-GITAN NETSKO:És la dona de Pao, que quan arriva a Desintegració, Beran que ha parlat amb ella se la demana a Palafox. Posteriorment Gitan e suicida en coneixer que portava un fill de Palafox.
-EBAN BUZBEK:És l´home que invaix Pao en el regnat de Bustamonte i posteriorment en part del regnat de Beran. Procedix del planeta Marjalmuriac i és el lidr del clan dels Brums.
-AIELLO:És el monarca amb qui s´escomença el llibre, és el pare de Beran i mor al principi del llibre en una reunió amb homes del planeta Mercantil, Bustaonte, Beraqn i Palafox.

22)
Beran quan va matar el seu pare Aiello fou "obligat" a l´exili per Bustamonte el seu oncle. I quan van passar uns anys, veient el regnat poc fructifer de Bustamonte i perque li poseia el regnat en realitat, li demana al seu oncle el mandat de Pao, pero aquest es negà. I aleshores Beran es veu obligat a matar Bustamonte per a ser el panarca de Pao.

23)
El pastix, al principi és una llengua mescla dels idiomes, aleant,tecnicant,cogitant,paones i l´hidioma de Desintegració, al principi se´l inventen els estudiants de Pao a la seua estancia l´institut de Desintegració com un joc, pero mes tard aquest idioma creat és molt important per la "unificació" de Pao i com manera de comerç.

25)
Quín ús l´hi donen a la llengua en el llibre?
L´ús que li donen a la llengua en aquest llibre és alguna cosa mes que un llenguatge, jaque com explica Palafox a Bustamonte en la seua conversa, el llenguatge es una forma d´espresió en alguna forma i definix la personalitat de les persones que parlen eixa llengua.
Per exemple, la llengua de Pao no tenia paraules ni expressions agresives i amb els cambis propostos per Palafox s´aconseguix que els paonesos puguen lluitar. I tambe conseguix que els paonesos pugueren fabricar armes i naus espacials.