CONTROL "ELS LLENGUATGES DE PAO"2.-Quin sistema numèric tenen els paonesos?


- Un sistema basat en el número vuit.


10.- Quin és el pla de Palafox per a ajudar a Bustamonte i als paonesos, consistent a canviar-ne la psicologia bàsica?


- Està basat en implantar a Pao tres llengües diferents a la paonesa per a crear un exercit poderós, comerciants i una indústria. Aquestes llengües seran el valeant, el cogitant i el tecnicant. Però, això no obstant, el seu pla vertader és aconseguir que tots els habitants de Pao siguen fills seus i així aconseguir més reputació que cap altre dòmine.


15.- Qui són i quin paper acompleixen en l'obra: Ercole Paraio, Gitan Netsko, Beran de Panasper, Bustamonte, Lord Palafox, Eban Buzbek, Fanquiel, Aiello, (Comenta’n només quatre dels vuit).


- Ercole Paraio --- És el nom fals que dóna Beran per a poder unir-se als estudiants paonesos que han anat a Desintegració a estudiar llengües i així, en acabar l’any que van a estar estudiant allí, poder tornar amb ells a Pao.

- Gitan Netsko --- És la jove paonesa propietat de Palafox que Beran li demana a aquest per a tenir fills i que, quan va a tenir un fill i s’asabenta de que es de Palafox i no de Beran, es suicida llantÇant-se per les escales.

- Beran de Panasper --- És el protagonista del llibre el qual, al morir el seu pare Aiello i agafar el tro de Pao el seu oncle Bustamonte, va a Desintegració amb Palafox on aprén la seua cultura i el seu idioma. Al tornar al seu planeta natal mata a Bustamonte per com està tractant als habitants de Pao i es converteix en panarca com li corresponia per herència del seu pare.

- Eban Buzbet --- És el capità dels brumbs el qual, amb l’ajuda del seu exèrcit, invaeix Pao. Fins que Beran no li derrota, obliga a Bustamonte i també a Beran al principi del seu regnat, a pagar un tribut.

23.-Què és el pastitx?


- És la llegua que creen els estudiants paonesos que estàn estudiant llengües a Desintegració (als quals s’ha unit Beran amb el nom fals de’Ercole Paraio) i que és una barreja del paonés, el valeant, el cogitant, el tenicant i la llengua de Desintegració. És la llengua que acaben aprenent tots el paonesos i serveix per a unificar Pao gràcies a la seua universalitat.


24.- De què tracta la conversa final d’Esteban Carbone amb Beran?


- Carbone li diu a Beran que ell té el poder i que per aixó té que ser el panarca de Pao i no Beran. Beran, amb l’ajuda de Finisterle, convencen a Carbone de que no pot governar Pao ja que soles parla valeant i no sap ni cogitant, ni paonés ni tecnicant. Així, Carbone ordena que tots els habitants de Pao han d’aprendre el pastitx i Beran, en cara que ha estat humiliat, aconsegueix la unitat del planeta i acabar amb els plans de Palafox .