6-Es el capità del brums que va atacar Pao i al conquerir al planeta, Pao te que pagar un tribut a Eban Nuzbek, després els valeants de Pao van vencer la batalla a Eban Busbek, i aquest va tenir que abandonar el planeta.
8- Els motius de la visita de Bistamonte a Lord Palafox són que Eban Buzbek i el seu exercit acosaven a Pao i al panarca demanant-li el tribut tots el mesos i auest volia defenses per a endrentarse als saquejadors, Lord Palafox li respon que per a millorar les defenses de Po tener que aprendre els Paonesos la llengua tecniciant, una llengua per a les guerres y una llengua mercantilista perque sol es por camviar la mentalitat dels paonesos amb les llengues, sols amb unes llengues que els inciten a camviar, a modernitzarse, es pot camviar l'actitud pasiva de Pao.