José B
2-El sistema númeric dels paonesos es basa en el número huit. Els números són Ai, Shrai, Vida, Mina, Nona, Drona, Hiva i Imple.

23-El pastitx és l'idioma creat pels lingüistes, i esta compost per moltes llengues: Paones, Valeanta, Cogitanta, Tecnicanta, la llengua de Mercantil i la sintaxis de Marjalmuriac. És la llengua la qual acaben per parlar tots elsd habitants de Pao. Ja que cada vegada havien més diferéncies, però el Pastitx el parlava tota la gent de Pao per entendres ja que no paralaven la mateixa llengua.