21.- Beran assassina a Bustamonte amb la modificació que li van fer al dit que tira un raill. Beran tenia dos modoficacions , primer tenia la de que ell podia volar per el cel i l´altra era la del raill del dit.Beran va matar a Bustamonte per que ell es va posar com a panarca de a Pao despres d´haver assassinat a Aiello i també per la mala forma de gobernarque feia a Pao.Beran va donar la cara d´avant de tota la gent com a vertader panarca de Pao abans de matar a Bustamonte en el seu palau.

11.-Palafox va fer un tracte amb Bustamonte quan es van veure a Desintegració. Van acordar que Bustamonte tindria que manar dones a Desintegració per a que Palafox puga fecundarles i puga fer mes fills.Ell tenia milers de fills per tot el món incluit a Pao. El seu objetiu
era conquistar amb tots els seus fills, per aixó feia milers de fills.

19.-Beran es va fer llamar Ercole Paraieo quan es va introduir en el grup de Paonesos que van arribar a Desintegració. Beran va tornar amb ells a Pao, ell va ser un traductor en Cleopter. Els xiquets de l´escola de Cleopter eren llistose intel.ligents peró amb totes les coses que pasaben a Pao estaven desorientats. Tenien molta capacitat. Habia una gran quantitat de fills de Palafox aquests si que eren bons estudiants.