14).- En què es basava el prestigi dels homes a Desintegració?
Es basa principalment en quantes dones ha deixat prenyades i quants fills té ; té més prestigi qui ha estat amb més dones , qui té més fills que superen un nivell d´inteligéncia establit i qui té més fills pareguts a ell, tant de forma física com forma de pensar.

15).- Qui són i quin paper acompleixen en l'obra: Ercole Paraio, Gitan Netsko, Beran de Panasper, Bustamonte, Lord Palafox, Eban Buzbek, Fanquiel, Aiello, (Comenta’n només quatre dels vuit).
Ercole Paraio: Hi es el nom fals que mpra Beran per a fer-se passar per un paones que va a Desintegració durant un any , és la manera que trova per a tornar a Pao. A mes , avanç de donar-se a coneixer com a panarca , és la identitat que hi empra a Pao com a lingÜista.
Gitan Netsko: És una xqueta paonesa que ve a Pao per a fer fills. Hi es la xica que Palafox li dona a Beran per afer l´amor per primera vegada.
Aiello: Pare de Beran , l´antic panarca de Pao avanç de Beran,hi era un home que no es preocupava per l´educació del seu fill i que tampoc l´estimava,va morir enverinat pel seu germà.
Bustamonte: Germà de Aiello i oncle de Beran , hi era un mal home que assasinà a Aiello e intentà fer el mateix amb Beran per a poder arribar al poder , ja que ell hi era el ajudor-regent i solament podia servir al panarca , va portar al caos a Pao , ningú el volia , al final es mort pel
seu nebot.
17).- Explica qui fa servir cada una d’estes tres llengües: valeanta, tecnicanta i cogitanta.
La valeanta: és una llengua que la fan servir els guerrers , a aquest grup pertenyien gent Jove, es dividien pel dia en dones i homes ,sols per a fomentar la competencia i la valentia, per a pujar de “rango”, perque a la nit dormien tots junts, sense distinguió.
La tecnicanta: la eien servir els que treballaben a l´industria ,els que comerciaven, hi era d´aquest sector d´on sorgien l´armament, les naus, els materials etc…
La cagitanta: és la llengua que usaben els interprets , hi era un llenguatge com el del planeta de desintegració però llevant-li gramàtica,sintamos ,hi era més Basic, i a diferencia del de desintegració que l´empleaben els Intel.ligent, aquest hi era un llenguatge per a servir als altres.
23).-Què és el pastitx?
El pastitx hi és un a llengua que surgeix entre els estudiants de pao que foren durant un any a estudiar a “l´institut de Desintegració”, sorgeix com a un joc durant l´esbarjo, consistia en una mezcla dels llenguatges que estudiaven a l´ institut, incloent el paonés,els joves es dedicaven a competir veient qui dominava més la llengua,els professors pensavenque els alumnes tenien que possar més interes i estudiar més les llengues que ells els ensenyaven i no el pastitx.A mes, aquest idioma l´utilitzaven per a comunicarse entre els valeans, els tecnicants i els cogitants entre ells i és la llengua que s´imposa per tots al final del llibre , com a llengua homogénea a Pao.
25).-(Prgunta inventada)Qué ocorreix amb Gitan Netsko?Qué hi pnsa Beran que li ha ocorregut?
Quan Gitan Netsko pensa que pot tindre un fill,Beran la porta al metge i allí mentre Beran està a la sala de espera , a Gitan li dicen que pot tenir un fill i que el pare hi era Palafox perque hi era “AA”, i el criden a Palafox, com a Gitan no li agrada tindre un fill d´ell , es fica a fugir i Palafox la persegueix, quan arriva a les escales , com no sap com sorgir, avanç que la alcancen , decideix llevar-se la vida, tirant-se al sòl.Axó no hi era profitós per a la reputació de Palafox(que una persona preferisca la mort a tindre un fill seu) Així que el que li diuen a Beran és que Gitan hi tenia un fill de Palafox i que havia sigue traslladada a un dormitori millor seu per a tenir els millors cuidats i obtindre Aixa un premi una vegda hi haja tingut el fill.