ELS LLENGUATGES DE PAO


6- Eban Buzbec es el general del clan dels Brums, d'un planeta guerrer, els quals van invair Pao durant el regnat del panarca Bustamonte, i li va tornar amb la condicio que se'ls tornara una elevada contribucio al seu clan, encara que el planeta de Pao tindria que estar sempre a les ordres del seu clan, encara que amb Beran com a panarca va aconseguiralliverar Pao d'aquestos guerrers.

14- El prestigi dels homes de Desintegracio es basaba en el nombre de dones que tenia i en el nombre de fills que hi estudiaven a l'institut de Desintegració.

21- Beran assasina Bustamonte despres que Beran faça publica la seva identitat, i Bustamonte no vulga acceptar-lo com a panarca de Pao i intente matar-lo. Aleshores després de fugir es presenta al palau de Bustamonte i amb una nova millora que el permetia tirar un raig per el dit va matar a Bustamonte per a proclamarse panarca de Pao.

23- El pastitx es una llengua que va naixer com a un joc entre els estudiants paonesos que estudiaven a Desintegració i consistia a una mezcla de les llengues creades per a els diferents tipus de societats (soldats, comerciants, industrials) que es volien implantar a Pao, pero va terminar convertintse en la llengua oficial de Pao.

10- Palafox per a ajudar Bustamonte preten canviar la psicologia dels paonesos, que tenien un caracter molt mes tranquil, per aixo Palafox vol crear varies llengues que segons la seva estructura canviara la manera de ser dels paonesos, produint guerrers eficients, bons comerciants i industries, protegintlos aixi dels invasors i no tindre que dependre de "comerç" per a tindre armes i maquinaria.