ConTroL De LecTura : “LLenGuaTges De Pao”

14) De qines coses depen el prestigi a Desintegració?

A Desintegració, el prestigi depenia de la quantitat de modificacions de cada persona i pel nombre de fills que tenien.
Aquestes modificacions eren com alteracions del cos de la persona donant-li com uns poders, com: levitació, despendre energía blava pel dit índex,controlar completament la ment, etc.
A Desintegració, l’home més prestigiós és Lord Palafox, qui te moltísims fills i preten formar una societat en la qual siguin tots fills seus.

15) Qui són?

GITAN NETSKO: és una de les tantes dones q Palafox portava de Pao a Desintegració per a comercialitzar amb elles.(eren obligades).
Beran la coneix a la terminal, i més tard Palafox se la regala a ell, perquè quan cumplien 15 anys d’edad, era costum que el pare regalasi una dona al fill. A més, també li regalà un aerocotxe.
Gitan es quedà embarazada, però fent-li les proves de paternitat, s’asaventaren que el fill és de Palafox i no de Beran, ja que aquest havia procreat amb ella avans de regalar-li-la.
Ella en asaventar-se, es tirà des de les escales mecàniques de la clínica, perquè preferia matar-se avans que tindre l’Infant de Palafox. Però no es va fer public, ja que sría un desprestigi per a palafox.

BERAN DE PANASPER: és el fill de Aiello, el panarca de Pao al principi del llibre, i per tant el seu sucesor. Però, com que van assasinar a Aiello, Palfox se’l va dur a l’institut de Desintegració per a donar-li una educació i per a mantindre’l fora de perill davent el govern de Bustamante, qui va prendre el poder de Pao.

LORD PALAFOX: és l’home més prestigiós de Desintegració. És qui va portar a Beran a l’Institut per a mantindre’l lluny del perill davant el govern de Bustamante, qui va prendre el poder de Pao.

AIELLO: panarca de Pao al començament de la història, pare de Beran. Va ser assasinat per Bustamante, amb el fí de obtindre el poder de Pao.

23) Què és el “pastitx”?

El “pastitx” és una llengua que es van inventar el s alumnes de l’institut de Desintegració quan Beran estava allí.
És la llengua que s’establirà a Pao per lograr la seua uniformitat de la societat, quan Pao poseeix el tro a Pao, però en realitat els que governaven eren valeants, els mimirons que son quins guanyaren la lluïta contra l’exercit paonés.

21) Com va assasinar a Bustamonte?
Quan Beran torna a Pao després de fugir de Desintegraciófent-se pasar per Ercole Paraio, es posà a treballar de lingüístic a una escola de gol de Zalambre.
Temps després, Palafox va a Pao per a buscar Beran que sabia certament que era aquell que es feia pasar per Ercole.
Li demanà ajuda per a matar a Bustamonte.
Aleshores, Beran acepta la proposta i li realitzen dues modificacions.
Primer la de levitació i després una amb la expulsava energia vlava pel dit índex.
Un dia va anar al castell on estava Bustamante, va entrar per la finestra i el va matar.

22) Com arriba a ser panarca de Pao Beran?

Es produeix una lluita entre els mimirons i els partidaris de Beran. Aquesta lluita es produeix perquè Beran preten eliminar totes aquelles modificacions que fiu Bustamante durant el seu govern.
Els mimirons, que eren els valeants, dirigits per Esteban Carbore s’oposen a ell i lluiten. A la fí guanyen els mimirons. Però com que aquestos no saben parlar el paones ni la resta de llengües, aquests li proposen a Beran ser panarca de Pao per a que comunique les coses que els mimirons anaven a fer i modificar.