Tiaaa que se l'emporta l'autobus per davant!!!!!!!!!!!

Exàmen de Els Llenguatges de Pao

2. Quin sistema numèric tenen els paonesos?
El sistema numèric és el mateix que ténen per nom els huit continents del planeta Pao.

15. Qui són:
- Beran de Panasper: Protagonista de la història. És el fill de Aiello panarca de Pao fins a la seua mort, quan Aiello va morir el xiquet tenia nou anys. Quan torna d’estar a Desintegració mata a Bustamonte i es proclama ell panarca amb els mimirons governant, que ell és el real panarca que tindria que a ver sigut desde la mort de son pare.
- Bustamonte: Germà de Aiello, li donava consells i la sea opinió a Aiello. Quan morí Aiello es va quedar ell com panarca perqué el fill, Beran, va desaparèixer.
- Lord Palafox: Es presenta com representant de Desintegració a Pao, com mercader per fer negocis amb Pao. La majoría de gent de Desintegració són fills d’ell perqué cada día obliga a una dona a llitar-se amb ell i mantindre relacions sexuals.
- Aiello: Panarca de Pao fins la seua mort, pare de Beran i germà de Bustamonte. Abans de morir era el que prenía totes les decisons respecte a Pao.

21. Quan, com i per què assassina Beran a Bustamonte?
Bustamonte es troba a l’habitació del palau, mentres que Beran es troba levitant a la finestra de l’habitació, (la levitació és un poder que se’l fiquen a Beran en l’institut de Desintegració, i també li han ficat el poder de disparar una llama blava pel dit índex) quan Bustamonte està despistat Bernan entra per la finestra i l’assassina amb la llama blava que té al dit.
La raó per la cual l’assassina és perqué Bustamonte es troba al poder com a panarca i en realitat qui tindria que estar al poder sería Beran perqué ell era la descendència del seu pare, i quan Beran diu davant tot el planeta Pao, en mig d’uns càntics, que ell és el panarca real, Bustamonte ho desmentix i ordena als policíes que ho troben i el capturen.

23. Què és el pastixt?
És un conjunt de llengües: de la llengua paonesa, de la llengua de Desintegració , de vanents i de la llengua dels tècnics.
Creada per poder entendre’s tots, creada pels estudiants que van a estudiar Desintegració.

25. Qui creus que assassina i perqué creus que assassinen a Aiello, pare de Beran?
L’assassina Bustamonte hipnotitzant a Beran, amb el joquet que porta a les mans amb un verí dins, quan es queda tot afosques i de repent torna a encendre’s la llum Aiello dona dos colps a la taula i cau mort damunt d’ella perqué el xiquet, mentres tot està afosques, li punxa amb el joquet enverinat i l’enverina. Bustamonte vol assessinar-lo amb la fí de que després de matar també al fill, Beran, quedar-se amb el poder sent panarca sense ninguna interrupció ni que li molesten. Ell no volia quedar-se sent regent després de la mort de Aiello i quedant-se un xiquet, Beran, com a panarca per això també vol matar a Beran.